Sandgata 30 - 7012 Trondheim

E-post: tt@dnt.no   -  www.tt.no  -  Telefon: 73 92 42 00  - Åpent: Mandag - fredag: 10:00 - 16:00

TOPP7 arrangeres av Trondhjems Turistforening (TT).
TT er Midt-Norges største friluftsorganisasjon med over 22 000 medlemmer. Foreningens kjerneområder er Trollheimen og Sylan. TT driver 18 turisthytter, 6 av disse er betjente. Årlig har disse hyttene besøk av mer enn 25 000 fjellvandrere.

Trondhjems Turistforening har butikk (Turbutikken) og foreningslokaler i Sandgt. 30 i Trondheim. Her kan du kjøpe kart og friluftsprodukter til medlemspris.

Administrasjonen i TT består i dag av 13 personer. Den viktigste ressursen i TT er likevel de om lag 200 ressurspersonene som har tillitsverv i styre, råd, komiteer og alle de som på dugnadbasis er tilsyn på hytter, turledere på turer, vedlike-holder hytter, merker stier for å nevne noe. Totalt legges det ned over 40 000 timer med frivillig, ikke betalt arbeid hvert år.

I tillegg til å drive ordinær turistforeningsdrift har foreningen fire undergrupper. Disse er Barnas Turlag i 16 kommuner,
DNT ung Trøndelag, Fjellsportgruppa og Veteranan. TT har også tre lokallag: Fosen Turlag, Frøya Turlag og Hitra Turlag

BLI MEDLEM I TRONDHJEMS TURISTFORENING